Heem creëert collectief woonproject Meeren op een oude hoevesite – Made in

Pers

Na vijf jaar van voorbereiding, bouwen en renoveren, leverde Heem het collectieve woonproject Meeren op. Op zaterdag 16 september nodigde HEEM de bewoners, de buurtbewoners en iedereen die aan de realisatie van het project meewerkte, uit om het project te komen bekijken.

Lees het artikel hier