Oak Tree Projects: begeleid zelfstandig wonen in een cohousingproject.

Blog

Wil je graag begeleid zelfstandig wonen in een brede cohousinggroep? Oak Tree Projects maakt dit mogelijk in een aantal projecten van Heem. Zij begeleiden je in deze mooie stap. Regelmatig worden er informatiesessies georganiseerd.

Lees hier een getuigenis van één van de bewoonsters in Qville.