Modern samenwonen op het platteland: alternatief voor de verkaveling. – De Standaard

Pers

Qville heeft iets weg van een dorp, maar daarvoor is het te knus ingericht. Het is eerder een nederzetting van 45 huizen zonder verkeer en zonder straten, maar wel met wandelpaden.

Lees het artikel
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be