Cohousen in het kasteel – De Standaard Wonen & Reizen

Boterberg - Kalmthout

Wonen in de koeienstal, chillen in de biljartzaal.

Op een kasteeldomein wonen gaat niet altijd gepaard met dikdoenerij. In Kalmthout kozen zeven gezinnen ervoor om erfgoed te delen in een cohousing-met-privacy. Ze zorgen voor elkaar als goede buren en leven met een beperkte voetafdruk.

Lees het artikel

Artikel verschenen in De Standaard op 12 januari 2019. Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be